ALPMA News & Trends: ‘Smart Factory’ aanpak voor Ausnutria

In de nieuwste editie van Alpma’s News & Trends is aandacht besteed aan het afgeronde UF-project bij Ausnutria, de nieuwe ‘Smart Factory’ aanpak. Voor de indrukwekkende nieuwe poederfabriek van Ausnutria in Heerenveen heeft ALPMA een compleet nieuwe UF-WPC productielijn gerealiseerd, voor de verwerking van geitenwei tot WPC. Speciale nadruk werd gelegd op de onderlinge verbinding van alle geautomatiseerde componenten op basis van IoT.

Ausnutria streeft naar een “lights out manufacturing unit” voor al zijn nieuwe productiefaciliteiten, oftewel een grotendeels volledig geautomatiseerde procesinstallatie.

Het hart van het nieuwe proces is een UF-installatie, die is ontworpen voor een automatische startup en productie. Betreffende duurzaamheid wordt het productverlies aan het einde van de productie geminimaliseerd. De watervraag tijdens reiniging wordt tot een minimum beperkt. Het turnkey project opgeleverd door de divisie Procestechnologie van ALPMA omvat niet alleen de UF-fabriek maar ook de gehele periferie.

Lees het bericht in de Alpma News & Trends hier