Veel meer wei: Fonterra verhoogde succesvol de capaciteit van de fabriek in Heerenveen

Om wei van de nieuwe Mozzarella-productie in Royal Aware in Heerenveen, Nederland, te kunnen verwerken, moest de Europese fabriek van Fonterra, die zich direct naast de Royal Aware-kaasfabriek bevindt, de capaciteit vergroten. Met een € 10 miljoen investering, werd een nieuw gebouw bovenop de bestaande productie gebouwd door Jorritsma, die nu een membraanfiltratie-installatie huisvest die is geleverd door ALPMA.

Het hart van het Fonterra-project is een nieuwe ALPMA RO HighTS-fabriek met geïntegreerde RO Installatie met Polisher, ontworpen voor twee verschillende productieconfiguraties: een voedingsstroom van 6% tot 30% d.s.% en een voedingsstroom van 6% tot 9% d.s.%. Beide in een capaciteit die voldoet aan de volumes van de door Royal Aware aangeleverde Mozzarella wei.