Noviteit bij Novochem Water Treatment

Waterbehandelingsproducten zonder gevarensymbolen

Watervoerende systemen in de zuivelindustrie hebben veelal te maken met de zogenaamde behandelingsdriehoek bestaande uit microbiologie, corrosie en kalkafzettingen. Om operationele risico’s vanuit deze drie probleemgebieden te verminderen, worden waterbehandelingschemicaliën gebruikt. Bij de omgang met deze waterbehandelingschemicaliën moeten veelal veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Novochem Water Treatment, dat al bekend staat om hun duurzame NovoTraqua inhibitoren, heeft daar recentelijk ook NovoClean Ox aan toegevoegd. Hierdoor is Novochem Water Treatment nu de eerste waterbehandelingsfirma die een waterbehandeling kan aanbieden, voor de gehele behandelingsdriehoek, zonder gevarensymbolen. Iets waar in de zuivelindustrie al jaren naar uitgekeken wordt!

Toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld hergebruik van indampcondensaat of RO permeaat als suppletiewater voor koeltorens of proceswater.